Wrocław, ul. Obornicka 235/237, tel. 608 41 66 41, Adres e-mail: dostawa.fresh@gmail.com
0,00 

Reklamacje i zwroty

  1. Strony zgodnie postanawiają ustalić rękojmię Sprzedawcy na zasadach opisanych w niniejszym rozdziale.
  2. W stosunku do zakupionego Towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona w trakcie jego odbioru. W takim przypadku Klient zobowiązany jest, w obecności pracownika, dostarczającego w imieniu Sprzedawcy Towar, sporządzić protokół reklamacyjny. Po spełnieniu wyżej wymienionych obowiązków Klienta Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
  3. Klient ma również prawo do reklamacji gdy funkcjonalności Sklepu działają w sposób wadliwy. Klient w powyższej sprawie składa reklamację w formie korespondencji e-mail na adres Sprzedawcy: dostawa.fresh@gmail.com lub telefonicznie, podając dokładnie swoje dane oraz opisując szczegółowo istotę wady. W wyżej opisanym przypadku Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.